PRZEDWIOŚNIE 27 - OAZA SPOKOJU
SKONTAKTUJ SIĘ
Z NAMI

Kontakt

INWESTOR

Apartamenty Julianów Sp. z o. o. S.K.

20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 30 lok 11

 

BIURO SPRZEDAŻY:

Łódź, ul. Tuwima 15 lok. U11

tel.: 42 637-74-07, 506-140-071, 514-080-677

czynne: pn. – pt. 9:00 – 18:00,  sob. 10:00 – 15:00

Klauzula informacyjna.

Administratorem danych osobowych jest Apartamenty Julianów sp. z o.o. s.k. ul. Nałęczowska 30/11, 20-701 Lublin. Najlepiej kontaktować się z nami telefonicznie: 506 140 071, wysyłając maila biuro@julianowpark.pl albo pismo na adres 20-701 Lublin ul. ul. Nałęczowska 30/11. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania i przedstawienia oferty przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit A, B i F RODO. Dane osobowe będą udostępniane tylko Administratorowi i jego upoważnionym pracownikom. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych państw. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 6 miesięcy. Jeżeli przetwarzanie danych wynika z udzielonej zgody, zgoda taka może zostać cofnięta w każdym czasie. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje prawo do dostępu do danych, poprawiania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych. Przysługuje skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.