17.11.2015

Rozpoczęcie budowy przy ul. Przedwiośnie 27

W dniu 17.11.2015 r. rozpoczęły się prace budowlane na działce przy ul. Przedwiośnie 27.

Wybrany przez nas wykonawca rozpoczął roboty ziemne. Pogoda sprzyja prowadzeniu prac.